Mail disclaimer

 

NL

Alle e-mail berichten (inclusief bijlagen) van Kantoor Vanmeirhaeghe zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan Kantoor Vanmeirhaeghe geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend. De inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) is vertrouwelijke informatie bevatten en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoeken wij u dit bericht te verwijderen, eventuele bijlagen niet te openen en ons te wijzen op eventueel onrechtmatigheid van het gebruiken, kopiëren of verspreiden van de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen).

ENG

All e-mail messages (including attachments) are given in good faith by Kantoor Vanmeirhaeghe. We cannot assume any responsibility for the accuracy or reliability of the information contained in these message (including attachments), nor shall the information be construed as constituting any obligation on the part of Kantoor Vanmeirhaeghe. The information contained in messages (with attachments) from us may be confidential or privileged and is only intended for the use of the receiver named. If you are not the intended recipient, you are requested by [Bedrijf] to delete the message (with attachments) without opening it and you are notified by Kantoor Vanmeirhaeghe that any disclosure, copying or distribution of the information contained in the message (with attachments) is strictly prohibited and unlawful.