Ons syndicbeheer

 

Bent u op zoek naar een ervaren syndicus voor het beheer van uw mede-eigendom?


Dan zit u bij kantoor Vanmeirhaeghe aan het juiste adres. Wij bieden u een oplossing op maat voor zowel voor kleinere mede-eigendommen als voor complexe gebouwen met verschillende deelverenigingen. Ons kantoor met gekwalificeerde medewerkers, zorgen voor een “beheer zonder zorgen”.

Technisch beheer van gebouwen

Het technisch onderhoud van de gebouwen is van groot belang voor alle bewoners en eigenaars. Daarom leggen wij ook sterk de nadruk op de technische ondersteuning.
Voor zover onze bevoegdheden reiken, zijn wij dan ook in staat de nodige controles uit te voeren, voorstellen te doen en initiatieven te nemen t.o.v. de raad van mede-eigendom en de verschillende mede-eigenaars om het gebouw in optimale staat te brengen en te houden.

Enkele voorbeelden van technisch beheer

 • Pompen en toebehoren
 • Zwembadcontroles
 • Brandbeveiliging
 • Parlofonie
 • Ramen & deuren
 • Automatische poorten
 • Schilderwerken
 • Riolering
 • Renovatie
 • Betonconstructies
 • Betonrot
 • Stabiliteit
 • Waterinfiltraties
 • Condensatieproblemen
 • Daken en dichtingen
 • Elektrische installaties
 • Noodverlichting
 • Liften
 • Centrale verwarming

 Wetgeving rond technisch beheer

Uiteraard volgen wij hierbij de wetten en reglementeringen die ter beschikking liggen in ons kantoor:

 • A.R.A.B.
 • A.R.E.I.
 • Verschillende Koninklijke Besluiten
 • Voorschriften van het wetenschappelijk en technisch centrum van de bouwnijverheid te Brussel (WTCB)

Kantoor Vanmeirhaeghe is 24/24 uur bereikbaar (0475/37.18.04) om zo de nodige maatregelen te kunnen nemen in geval van hoogdringendheid en/of zware pannes.

 

Financieel beheer van gebouwen
 • De boekhouding van de residentie is volledig gebaseerd op het principe van dubbele boekhouding volgens het Europese rekeningstelsel. Mede-eigenaars worden beschouwd als “klanten”, toeleveringsbedrijven als “leveranciers”. Dit uniforme systeem biedt je een correct en duidelijk overzicht op de financiële verwerking van jouw gebouw.
 • Zoals voorgeschreven in de statuten van de gebouwen, werken wij volgens het systeem van verdeelsleutels. Dit wil zeggen dat wij automatisch de opsplitsing maken in de verdeling van verschillende onkostenposten.
 • Op elk ogenblik kunnen we een rekenkundige balans afdrukken met daarop de nog te ontvangen provisies, de nog te betalen leveranciers, standen van de bankrekening, vermogen van de residentie en kosten per rekeningnummer.
 • Op jouw verzoek maken wij een grafische vergelijking tussen de verschillende boekjaren. Op die manier kunnen de mede-eigenaars de financiële evolutie van de kosten in de mede-eigendom van dichtbij volgen.
 • Wij zijn in staat regelmatig een budgetvergelijking voor te leggen; hierbij vergelijken wij het effectief betaalde bedrag met het vooropgestelde. Zo kunnen wij bij onregelmatigheden tijdig ingrijpen.
 • Na verifiëring van de uitgevoerde werken, worden ingebrachte facturen exact op de vervaldag betaald via rechtstreekse verbinding met de bank. De residentie-gelden blijven aldus zo lang mogelijk op de rekening staan, zonder daarentegen kans te lopen op verwijlintresten van leveranciers.
 • Provisie- en afrekeningsbetalingen door eigenaars worden dagelijks afgepunt via de  verbinding met het “real-time saldo” van de bank. Nalatige eigenaars worden strikt opgevolgd om eventuele “grote achterstallen” te voorkomen. Alle intresten zijn steeds ten voordele van de mede-eigendom.
 • De afrekeningen aan de eigenaars zijn overzichtelijk en volgens een uniform systeem.
 • Bij verkoop van een appartement worden de afrekeningen tussen de oude en de nieuwe eigenaar gesplitst op datum van de hypothecaire akte.
 • De goedgekeurde afrekeningen van de elkaar opvolgende boekjaren kunnen steeds geraadpleegd worden via onze website met voor iedere eigenaar een unieke log-in code die hem de toegang verschaft tot de documenten met betrekking tot het kavel waarvan hij eigenaar is.
Administratief beheer van gebouwen

Het administratief beheer kan als volgt omschreven worden:

 • Het beknopt noteren van de basisgegevens van het gebouw, conform met de basisakte.
 • De vertegenwoordiging van de mede-eigenaars bij de onderschrijving van de contracten.
 • De vertegenwoordiging van de mede-eigenaars in alle andere daden, o.a. ook rechtsgeschillen ten opzichte van derden of ten opzichte van de mede-eigenaars zelf.
 • Secretariaat en briefwisseling.